Projektledning

De flesta uppdrag och verksamheter drivs idag i projektform. Projektledning är att ta sin verksamhet till ett bestämt mål inom bestämda ramar. Men att lyckas nå målet i sitt projekt och få de effekter som projektet syftar till kan vara en utmaning. Att lyckas leverera i tid och enligt budget kräver en förmåga att balansera risker och möjligheter som uppstår.

Fransson.Net har många års erfarenhet av att stödja och genomföra projekt i olika verksamheter. Vi skapar strukturer och form för projektet innan start, genomför förstudier och kravanalys. Fransson.Net kan ta rollen som projektledare och leda komplexa projekt eller stödja projektledare och projektorganisationen genom att coacha.