IT-strategi

Strategi handlar om skillnaden mellan var vi står idag och var vi vart vi som bolag vill vara. Strategi handlar lika mycket om att tänka som att genomföra aktiviter. IT-strategi handlar om att skapa en gemensam syn på vad IT skall vara i just er organisation och hur man på bästa sätt låter IT bli ett stöd för företagets verksamhet.

Fransson.Net erbjuder sitt kunnande för att hjälpa er att ta fram en IT-strategi för er verksamhet.