Projektledning

Frasson.Net anlitas ofta som teknisk projektledare eller för att leda utvecklingsteam. Vår goda förståelse för affärsprocesser tillsammans med vår långa erfarenhet av programutveckling gör oss till en värdefull “brygga” mellan verksamheten och utvecklingsteamet.