Lösningsarkitektur

En genomtänkt lösningsarkektur borgar för skalbarhet och smidigre underhåll av IT-system. Det gör det också betydligt enklare att låta IT-systemen  anpassa sig när verksamheten justeras.

Fransson.Net innehar certifiering inom mjukvaruarkitektur och har stor erfarenhet av att ta fram lösningar i komplexa och stora sammanhang.